Minidom - Beperkte Opendeur op 12 September 2021

 Volgend weekend, 12 September 2021 is het zover :


Een nieuwe Opendeur in Minidom, al is het dan maar een afgeslankte versie inzake Corona.
De organisatie die uitgaat van de Toeristische Dienst van Lokeren houden zich voorlopig nog bij de reservatie-plicht.
Komt erop neer dat er slechts 20 bezoekers per uur worden toegelaten en dit van 10.00 tot 17.00 uur, dus een max. van 140 bezoekers voor de ganse dag.


Op dit ogenblik ( 05/09/2021 - 10.00 uur ) zijn 126 van de 140 ingeschreven, nog slechts enkele plaatsen (14) beschikbaar in de namiddag.

Reservatie-adres : rubriek onder mijn naam " Minidom De Wit "

https://toerismelokeren.recreatex.be/Exhibitions/Overview?fbclid=IwAR1oUACO3Haay_7RxzjxZsnpxter1Qg9fYFTDi9qEcDRjkDQ0KhmXWekEdo

Al zeg ik het zelf, het is dit keer geen lachertje om de tuin in orde te brengen.

Onze uitzonderlijk koude en natte Zomer is de voornaamste spelbreker voor het uitvoeren van herstellingswerken maar ook in het bijzonder voor het opkuisen en proper houden van de ganse tuin, want alles, en dan in het bijzonder ook het onkruid groeit zo uitzonderlijk snel dat dit onophoudelijk moet bijgehouden worden.

Een bijna onmogelijke taak om dit alleen uit te voeren, maar we doen ons best en hopelijk met succes.


Hierbij heb ik nog even een overzicht gemaakt aan de hand van een aantal foto's, uit betere tijden, Minidom in volle glorie, geniet ervan :12 September 2021, Opendeur in Minidom - Open Monumentendag !

 Ik heb toegezegd om mee te doen aan "Open Monumentendag"

De organisatie gaat uit van de Stad Lokeren, waarbij ook alle noodzakelijke maatregelen worden genomen inzake "corona", zodat ik ook geen extra onkosten hoef te maken in dit verband.


De mogelijkheid bestaat ook dat er nog flink wat versoepelingen tegen die tijd worden doorgevoerd, zodat het er steeds beter uitziet voor ons en vooral voor onze bezoekers, zodat we weer het normale kunnen benaderen.


Hopelijk zitten onze weergoden op dezelfde lijn, want er moet nog veel gedaan worden in de tuin, wat bij koud regenweer of extreme hitte niet mogelijk is, dus dat is nog afwachten en koffiedik kijken, maar we doen ons best !


Uiteindelijk zullen er nog onderlinge afspraken worden gemaakt qua organisatie met de diensten van de Stad Lokeren, die ik dan later ook zal mededelen ...
            Wordt vervolgd ! .....

Een voorstel voor deelname aan "Open Monumentendag 2021"

Onlangs werd ik gecontacteerd door de dienst "Toerisme" van de stad Lokeren, die mij een voorstel deden om deel te nemen aan :
" Open Monumentendag 2021 ".

Zou dit jaar als thema "Het spoor" dragen en zou doorgaan op 12 September 2021.
Normalerwijze zullen er nog bepaalde regels en beperkingen gelden, tijdens deze corona-crisis, zodat we niet zullen kunnen werken zoals we gewoon zijn.
Zo kunnen we onze bezoekers geen gezellige zitplaats met tafel aanbieden voor een leuke babbel met eventueel een hapje en een drankje.
Een ganse reeks extra maatregelen die opgelegd zullen worden zijn dan ook onvermijdelijk.
Alles bij mekaar ziet het er echt niet zo aantrekkelijk uit, niet voor ons maar evenmin voor onze bezoekers.
Ik ben nog in onderhandeling van de Toeristische Dienst van Lokeren om de praktische kant nader te bespreken.
Toch heb ik wel mijn twijfels en ben ik op dit ogenblik eerder geneigd om dit feest in mineur niet te laten doorgaan.
Mijn beslissing moet gekend zijn tegen 15 Juni 2021 ..... we zien wel !!!

 

Wat zijn de volgende stappen in Minidom ?

Eerst en vooral zijn er een aantal aanpassings - en herstellingswerken noodzakelijk.

Ondertussen wordt er ook al gestart met de aanpassing van de omlopen in Deel II, zodat er hier een 4de omloop bij komt.
Dat wil dus zeggen dat er in totaal 6 omlopen komen, 2 in Deel I en 4 in deel II.
Elke omloop zal een wisselspoor hebben zodat er op elke omloop een trein kaan rijden terwijl er een andere wacht op het wisselspoor.

Hieronder de schets van de totale omloop.Dus in totaal zijn er dan, bij een max. bezetting, 12 treinen buiten in de tuin aanwezig, waarvan er telkens 6 tegelijkertijd kunnen rijden, zonder mekaar te hinderen.
Ondertussen staan er dan nog 6 treinen klaar, 1 per omloop op het wisselspoor, die direct ingezet kunnen worden.
In het tuinchalet, kunnen in het verdekt station bij Max. bezetting nog 7 treinen klaar staan voor directe inzet, op 2 niveau's, dus spreken we over een totaal van 19 complete treinen die rechtstreeks kunnen ingezet worden.
Er zijn wel 9 beschikbare sporen, waarvan er maar 7 worden bezet, omdat er telkens op elk niveau 1 spoor moet vrij blijven voor een binnenkomende trein ( enkel bij Max. bezetting buiten ), zodat er vervolgens een andere kan buiten rijden.

Alle omlopen zullen ook door middel van wissels met elkaar verbonden worden, maar elke omloop zal geïsoleerd worden daar er met verschillende voedingen wordt gewerkt, analoog en digitaal.
Er moet dus ook een beveiliging worden ingebouwd om onderlinge kortsluitingen te voorkomen en dit zal verzekerd worden door een afzonderlijk bedieningspaneel in het tuinchalet.

Ook komt er een extra mogelijkheid om één trein te laten rijden over 4 omlopen na mekaar, zonder wissels te moeten schakelen.
Dit is speciaal bedoeld om tussendoor een trein te laten rijden, zonder noodzakelijke tussen van een bedienaar, maar die toch bijna overal rijdt, wat toch mooi is om zien.
Via het bijkomende bedieningspaneel wordt het dus ook mogelijk van deze trein op alle omlopen waar hij rijdt door slechts één transfo of voeding te bedienen, dus is er geen enkel gevaar voor kortsluitingen onderling.
Later kan er nog een tweede trein aan toegevoegd worden, maar dat vraagt dan ook extra sein-beveiliging om aanrijdingen te voorkomen.
De 5de omloop, in Deel I, kan er ook nog bijkomen, maar dan alleen voor kleinere treinen, daar hier te korte bochten zijn aangelegd, die niet door grote treinen met langere wagens kunnen genomen worden.
De 6de omloop is met tandrad, in Deel I, dus niet toegankelijk voor andere treinen.

Er wordt ook nog een signalisatie voorzien met lichtseinen, maar hier ben ik nog aan het testen om een systeem toe te passen voor het bedienen van de seinen door elke trein op de omloop zonder dat er aan de treinen zelf "GEEN" extra contact of magneet moet worden bevestigd, zodat ook eventuele gastrijders, zonder problemen of aanpassingen, kunnen deelnemen en de seinen automatisch bedienen zoals het hoort.

Dit zijn dan de volgende plannen, die mogelijks dit jaar ( 2021 ) al een uitvoering krijgen, maar zeker volgend jaar ( 2022 ) moeten klaar zijn, daar er in September   ( 2022 ) nogmaals een volledig Opendeur-Weekend wordt gepland.

Wordt vervolgd !

 

Voor de liefhebbers : - Even terug in de tijd " het begin van Minidom"

Dankzij "Corona" geen bezoek mogelijk in 2020 en 2021 :

Dan maar even terug in de tijd, dan krijgen kijkers of bezoekers toch wat gelegenheid tot ontspanning.
Zo begon het allemaal in mijn achtertuin, Mei 1997 :

Een terrein van 6 bij 8 meter (48 m²) werd afgebakend en er werd al dadelijk een omloop op uitgetekend en een oppervlak dat moest worden uitgegraven voor de aanleg van een "meer" ( in modelbouw-termen, dus geen vijver, haha !!! )


Dochter (17) en Zoon (16 ), direct aan het graven.
De uitgegraven grond wordt gebruikt voor een reliëf aanleg van de omloop.


Hier de put voor het "Meer" en op de achtergrond de voorlopige spoorwegbrug met "L" profielen.


de sporen worden ondersteund met blokken "ytong"


De eerste tunnels van beton-plex- plaat (20mm), na-behandeld met cementspecie.


De noodbrug werd al snel vervangen door een metalen brug,
zelfbouw met Aluminium profielen.
Ook de eerste rotsen met tunnelingang zijn klaar.
Een set met kleine spotjes zorgt al voor de eerste verlichting.


Mijn zoon Gunther bouwt al een eerste kerkje met plaatjes
van witte piepschuim.


Kerkje ziet er keurig uit en op de achtergrond een berg met half open tunnel.


Plan met later toegevoegde gebouwen en details.
De eerste omloop heeft een lengte van ongeveer 50 m en verloopt op 2 niveau's door een heuvel- en bergachtig landschap.
Begonnen met standaard bochten R1 van LGB, die op vele plaatsen al werden aangepast naar R2 en zelfs R3.


Dit was onze eerste begin-set van Playmobil, van mijn zoon Gunther, die elektrisch werd aangedreven met een kleine transformator en al reed op sporen van LGB.


Boven-zicht na ongeveer twee jaar werk.


Ondertussen is er ook al een LGB "crocodil" en een " LCE-treinstel" bijgekomen en een aantal 2-ssige wagentjes.


 De tuinbaan krijgt nu ook de naam :

"Minidom" ( klein domein ) 

Een flinke en snelle start, een groot succes !

Sneeuw, dat is lang geleden !

Na lang wachten wordt de tuin nog eens met een wit deken van sneeuw bedekt en het is na enkele dagen al een flink pak geworden.
Schept toch altijd een speciale sfeer, zelfs zonder zichtbare sporen en ook zonder treinen................... Geniet ervan !

Hier ons groot stationsgebouw, treinverkeer is nu onmogelijk, geen sporen te zien trouwens.


Het seinhuis


de fort-ruïne


De tunnel op de Amerikaanse omloop


De dubbel-sporige boogbrug


Het grote kasteel


De kabelbaan


metalen brug van de tandradbaan


Algemeen overzichtbrug en viaduct 


Groot boogviaduct naast wandelbrug


 Spijtig genoeg is het te koud om buiten te gaan genieten en bezoekers zijn nog steeds niet toegelaten.

Nog eens wat "Positief" nieuws !

 Wat positief nieuws is altijd welkom in deze sombere tijden !

Begin dit jaar (2021) waaide er plots een nieuwe wind uit onverwachte hoek.
Door mijn uitzonderlijke activiteiten van vorig jaar, buiten mijn treinentuin "Minidom" om, heb ik nu ook een aantal nieuwe contacten en vrienden gemaakt, die allen veel interesse hebben voor Minidom.

Het is dus uit deze hoek dat ik plots werd aangespoord om nogmaals een volledig weekend opendeur te organiseren, waarbij we alle hulp zouden krijgen door een ganse groep mensen, die op allerlei vlakken bijspringen, ook wat de catering betreft, zodat de last op onze schouders, voor mij en mijn echtgenote, heel beperkt zou blijven en dus ook gemakkelijk haalbaar.


Iedereen vindt dat het grote publiek opnieuw recht heeft op een volwaardige opendeur van Minidom.
Mijn echtgenote Carine is alvast gewonnen voor dit voorstel.
Ikzelf ben nog de enige die zekere twijfels heeft en met reden.

Zo zie ik al direct een probleem bij het vastleggen van de datum.
Onze opendeur wordt altijd begin September gepland, maar dit jaar 2021 zie ik de mogelijkheid heel klein tot zelfs onbestaand.
Dan moeten we al plannen naar volgend jaar 2022, maar dat wil zeggen dat we nog bijna 2 jaar moeten wachten, voor velen geen drama maar voor ons wel een vraagteken, want gezien onze oudere leeftijd moeten we ook rekening houden met onze gezondheidstoestand, die onvermijdelijk steeds meer gaat meespelen.


Dus is het te gevaarlijk om nu al een datum voor 2022 vast te leggen, vandaar ook mijn twijfels. 


Een gewone rij-dag, zoals ik het nu al had voorgesteld, is veel sneller en eenvoudiger vast te leggen en vraagt ook maar een minimum aan voorbereiding.
De verwachte opkomst van bezoekers zal normaal wel veel beperkter zijn neem ik aan ( ook minder reclame voor gemaakt ! ) maar dat is dan weer voor ons veel gemakkelijker.


Nog even afwachten en bezinnen is de boodschap, we hebben nog ruim de tijd om te beslissen.


Zijn er mensen met andere of betere ideeën, laat het mij gerust weten via mijn E-mail ( in de rechter kolonne terug te vinden ) of  Messenger.


Dank bij voorbaat !