Grote werken in Minidom !

Grote aanpassings- en vernieuwingswerken in Minidom :

Het moest ervan komen, al verschillende jaren werden er nieuwe plannen gemaakt voor Minidom, maar telkens weer uitgesteld om tal van redenen.
Maar nu is het zover, we zijn er aan begonnen !
Ziehier al een korte samenvatting :

DEEL  I

In ons oudste deel (Deel I, links in de tuin) lag van bij het begin al een vijver, Sorry! ...in modeltermen is dit een "Meer".
Vraagt ook erg veel onderhoud en tijdens de Zomermaanden dient hij ook regelmatig worden bijgevuld, zeker nu met de huidige langdurige droogte en hittegolven wordt dit ook extra werk en een lopende rekening, dus weg ermee !!!


De ganse put wordt weer opgevuld en krijgt een andere bestemming, waarop ik later nog zal terugkomen, want dit staat nog niet helemaal vast.De spoorwegbrug, over het meer (vijver) zal voorlopig blijven, maar kan ook nog vervangen worden door een viaduct.


De dubbel-sporige brug, volledig links gaat ook weg en er komt een dubbel-sporige berm die niet meer recht maar in een zachte S-bocht zal verlopen.


De tandrad-baan wordt ook aangepast, zodat ze niet meer door de vroegere tunnels zal lopen, want dit was altijd een probleem voor het reinigen en opkuisen van de sporen ( zeker met het tandrad in het midden, dat iets boven de railstaven uitsteekt.


DEEL  II

Deze hoek en achterkant van ons 2de deel, gaat ook een aantal wijzigingen ondergaan qua spoor-omloop, zodat er nadien 1 omloop extra zal gevormd worden, zodat hier dan 4 in plaats van 3 omlopen afzonderlijk kunnen bereden worden.


Kijk dus maar goed naar deze foto's, het zal er binnenkort geheel anders uitzien !
 Ik zal je op de hoogte houden van de werken en resultaten, dus wordt vervolgd !

01 April 2022 - Het was echt ! ... dus geen aprilgrap !

Wie had dat gedacht, sneeuw voorspellen op een dag als 01 April !
Niemand kon het loven, dit was duidelijk een aprilgrap.

Maar niets was minderwaar, de vrijdag morgen lag er in de tuin een sneeuwtapijt van ongeveer 3 centimeter.
Slechts één dag, tegen de avond was alles weer weg.


Ik heb er snel enkele beelden van geschoten is altijd mooi om zien.


Ook mijn grote mechanische uil, die bij wind met de vleugels slaat, liet deze nu naar beneden hangen door het gewicht van de sneeuw.


En daar de tuin toch al grotendeels was opgekuist en de treinen al konden rijden, kon ik me niet meer houden en heb stiekem toch maar enkele stellen buiten gehaald en laten rijden in de sneeuw, wat trouwens jaren geleden was.


 Wel dom van mij dat ik daar geen foto's van heb gemaakt, maar gaf toch weer een voldaan gevoel, al was ik weer blij dat alles terug binnen stond en ik weer in de warme huiskamer kon plaats nemen, want het was te koud buiten ! ( daardoor ook die foto's vergeten te nemen ! )

Minidom stopt met Opendeur-Weekends voor het grote publiek !!!

 Ik had het al voorspeld, vorige maand December 2021, maar hier is al de definitieve beslissing, zoals vermeld in vorige rubriek.


Geen volledige Opendeur-Weekends van Minidom meer voor het grote publiek vanaf 2022.


Het zogenaamde "corona-virus" houdt ons al bijna twee jaar in de ban, nu zijn we al aan de 4de golf en men spreekt al van een 5de, dus dat wordt een spel zonder grenzen met blijvende beperkingen en te volgen regeltjes die ons leven en onze vrije keuze zullen blijven bepalen en beperken.
Zo'n "Opendeur" vraagt veel voorbereiding en organisatie, die echter zomaar met een vingerknip op het laatste moment kunnen geschrapt worden.
Dat risico nemen we dus niet, het moet plezant blijven en geen nachtmerrie worden.


Dit jaar in Mei 2022,  bestaat Minidom 25 jaar, gestart in Mei 1997.
Het zou dus een uitzonderlijk feest moeten worden, maar dit zal onvermijdelijk beperkt worden tot een plaatselijke privé viering op een laag pitje, spijtig !!!


Minidom zal nog niet verdwijnen en ik zal ook mijn geplande werken en aanpassingen nog doorvoeren, dit blijft trouwens "mijn" grote hobby, maar een bezoek zal nog enkel "uitzonderlijk" worden toegestaan.


Eventueel voor groepen van min. 15 en max. 40 personen en voor mindervaliden of mensen met een handicap kan nog een bezoek worden geregeld, maar enkel op schriftelijke aanvraag (E-mail ) en na duidelijke afspraken.

(Aanvraag min. 30 dagen voor het gepland bezoek !!! )


Aan de trouwe volgers en lezers :

Ook deze Blog blijft bestaan en zal nog regelmatig worden aangevuld met informatie en foto's.
Alvast hartelijk dank voor de vele jaren van opvolgen en misschien komen we mekaar nog wel ergens tegen, je weet maar nooit.

Opendeur-Weekends en bezoeken aan Minidom vanaf 2022.

Even vooruitlopen op 2022 - Opendeurweekends !

Ik ga meteen klare wijn schenken.
Het is nu al duidelijk te merken dat we nog een lange tijd gaan moeten rekening houden met dat vervelende corona-beestje en dus op alle mogelijke manieren onze vrijheid zullen moeten blijven inperken en steeds maar met nieuwe beperkingen zullen moeten rekening houden.


We nemen dus nu al het volgende besluit :

GEEN Opendeur-Weekends meer voor het grote publiek vanaf 2022.

( vraagt te veel voorbereiding op lange termijn, terwijl beperkingen inzake Corona altijd op het laatste moment komen en dus gewoon alles kunnen dwarsbomen, met alle gevolgen van dien )


We kunnen nog enkel uitzonderlijk ingaan op afgesproken bezoeken in beperkte groep, zoals in het verleden, voor verenigingen, fietsers, e.d.
( In principe tussen 15 en 40 personen )

Afspraken schriftelijk te maken ( E-mail ) minstens 1 maand voor het gewenst bezoek in de periode van Juni tot September.
( In September zou dan ook nog uitzonderlijk een Nocturne tot 22.00 uur kunnen worden aangevraagd )


Ik blijf bij mijn standpunt, dat ik in Januari 2022 een definitief besluit zal bekend maken, maar ik kan nu al mededelen dat er aan deze beslissing nog weinig zal veranderen.
 

Wat brengt de toekomst voor 2022 :

Het is voorlopig nog koffiedik kijken naar het verder verloop van de corona-pandemie, die blijkbaar niet volledig weg te denken valt en dus altijd voor problemen zal blijven zorgen, ook nog in 2022.

Begin September 2022 staat er normaal een volgend Opendeur-Weekend gepland, meteen het 25 jarig bestaan van Minidom.
Een Jubileum-Viering, die dan ook heel speciaal wordt, met vele extra's, die een bezoek zeker waardig zijn ook al heb je vroeger al eens komen kijken.
( Meer details volgen later, maar er zullen een aantal ingrepen of aanpassingen niet worden aangekondigd die als verrassing blijven gelden )

Maar !!!
Dit kan voor ons enkel doorgaan indien er op dat ogenblik geen beperkende maatregelen meer van kracht zullen zijn.


Bekijk vooral deze "huidige" foto's goed, dit worden "Archief-beelden".
Want hier zullen meerdere aanpassingen plaats vinden, zodat de aanblik geheel kan veranderen.


Wat is er zoal te verwachten ?

Enkele aanpassingen aan het sporenplan, die nog meer treinverkeer zullen toelaten.


Een grondige aanpak van de aankleding, het decor en het landschap, wat zeker voor verrassende resultaten zal zorgen.


Er zal weer een Zaterdag-avond-Nocturne zijn tot 22.00 uur, die weer geweldige avond-taferelen met passende verlichting zal opleveren.


 We kijken er dus alvast naar uit om jullie te mogen begroeten in ons vernieuwd Minidom Treindecor ................. Maar wel "ZONDER" corona-beperkingen.

Maar eerlijk gezegd, ik heb er geen goed oog in en vrees zelfs dat we onze Opendeur zullen moeten schrappen, gezien de huidige evoluties.

De definitieve beslissing zal begin volgend jaar, 2022, genomen worden en ik voeg er dadelijk aan toe dat dit ook meteen ook de laatste kans zal zijn om onze tuin te bezoeken, m.a.w. de laatste maal dat Minidom voor het grote publiek zal opengesteld worden, een volgende kans zal er niet meer komen, dat staat al definitief vast.

Minidom - Beperkte Opendeur op 12 September 2021

 Volgend weekend, 12 September 2021 is het zover :


Een nieuwe Opendeur in Minidom, al is het dan maar een afgeslankte versie inzake Corona.
De organisatie die uitgaat van de Toeristische Dienst van Lokeren houden zich voorlopig nog bij de reservatie-plicht.
Komt erop neer dat er slechts 20 bezoekers per uur worden toegelaten en dit van 10.00 tot 17.00 uur, dus een max. van 140 bezoekers voor de ganse dag.


Op dit ogenblik ( 05/09/2021 - 10.00 uur ) zijn 126 van de 140 ingeschreven, nog slechts enkele plaatsen (14) beschikbaar in de namiddag.

Reservatie-adres : rubriek onder mijn naam " Minidom De Wit "

https://toerismelokeren.recreatex.be/Exhibitions/Overview?fbclid=IwAR1oUACO3Haay_7RxzjxZsnpxter1Qg9fYFTDi9qEcDRjkDQ0KhmXWekEdo

Al zeg ik het zelf, het is dit keer geen lachertje om de tuin in orde te brengen.

Onze uitzonderlijk koude en natte Zomer is de voornaamste spelbreker voor het uitvoeren van herstellingswerken maar ook in het bijzonder voor het opkuisen en proper houden van de ganse tuin, want alles, en dan in het bijzonder ook het onkruid groeit zo uitzonderlijk snel dat dit onophoudelijk moet bijgehouden worden.

Een bijna onmogelijke taak om dit alleen uit te voeren, maar we doen ons best en hopelijk met succes.


Hierbij heb ik nog even een overzicht gemaakt aan de hand van een aantal foto's, uit betere tijden, Minidom in volle glorie, geniet ervan :12 September 2021, Opendeur in Minidom - Open Monumentendag !

 Ik heb toegezegd om mee te doen aan "Open Monumentendag"

De organisatie gaat uit van de Stad Lokeren, waarbij ook alle noodzakelijke maatregelen worden genomen inzake "corona", zodat ik ook geen extra onkosten hoef te maken in dit verband.


De mogelijkheid bestaat ook dat er nog flink wat versoepelingen tegen die tijd worden doorgevoerd, zodat het er steeds beter uitziet voor ons en vooral voor onze bezoekers, zodat we weer het normale kunnen benaderen.


Hopelijk zitten onze weergoden op dezelfde lijn, want er moet nog veel gedaan worden in de tuin, wat bij koud regenweer of extreme hitte niet mogelijk is, dus dat is nog afwachten en koffiedik kijken, maar we doen ons best !


Uiteindelijk zullen er nog onderlinge afspraken worden gemaakt qua organisatie met de diensten van de Stad Lokeren, die ik dan later ook zal mededelen ...
            Wordt vervolgd ! .....

Een voorstel voor deelname aan "Open Monumentendag 2021"

Onlangs werd ik gecontacteerd door de dienst "Toerisme" van de stad Lokeren, die mij een voorstel deden om deel te nemen aan :
" Open Monumentendag 2021 ".

Zou dit jaar als thema "Het spoor" dragen en zou doorgaan op 12 September 2021.
Normalerwijze zullen er nog bepaalde regels en beperkingen gelden, tijdens deze corona-crisis, zodat we niet zullen kunnen werken zoals we gewoon zijn.
Zo kunnen we onze bezoekers geen gezellige zitplaats met tafel aanbieden voor een leuke babbel met eventueel een hapje en een drankje.
Een ganse reeks extra maatregelen die opgelegd zullen worden zijn dan ook onvermijdelijk.
Alles bij mekaar ziet het er echt niet zo aantrekkelijk uit, niet voor ons maar evenmin voor onze bezoekers.
Ik ben nog in onderhandeling van de Toeristische Dienst van Lokeren om de praktische kant nader te bespreken.
Toch heb ik wel mijn twijfels en ben ik op dit ogenblik eerder geneigd om dit feest in mineur niet te laten doorgaan.
Mijn beslissing moet gekend zijn tegen 15 Juni 2021 ..... we zien wel !!!

 

Wat zijn de volgende stappen in Minidom ?

Eerst en vooral zijn er een aantal aanpassings - en herstellingswerken noodzakelijk.

Ondertussen wordt er ook al gestart met de aanpassing van de omlopen in Deel II, zodat er hier een 4de omloop bij komt.
Dat wil dus zeggen dat er in totaal 6 omlopen komen, 2 in Deel I en 4 in deel II.
Elke omloop zal een wisselspoor hebben zodat er op elke omloop een trein kaan rijden terwijl er een andere wacht op het wisselspoor.

Hieronder de schets van de totale omloop.Dus in totaal zijn er dan, bij een max. bezetting, 12 treinen buiten in de tuin aanwezig, waarvan er telkens 6 tegelijkertijd kunnen rijden, zonder mekaar te hinderen.
Ondertussen staan er dan nog 6 treinen klaar, 1 per omloop op het wisselspoor, die direct ingezet kunnen worden.
In het tuinchalet, kunnen in het verdekt station bij Max. bezetting nog 7 treinen klaar staan voor directe inzet, op 2 niveau's, dus spreken we over een totaal van 19 complete treinen die rechtstreeks kunnen ingezet worden.
Er zijn wel 9 beschikbare sporen, waarvan er maar 7 worden bezet, omdat er telkens op elk niveau 1 spoor moet vrij blijven voor een binnenkomende trein ( enkel bij Max. bezetting buiten ), zodat er vervolgens een andere kan buiten rijden.

Alle omlopen zullen ook door middel van wissels met elkaar verbonden worden, maar elke omloop zal geïsoleerd worden daar er met verschillende voedingen wordt gewerkt, analoog en digitaal.
Er moet dus ook een beveiliging worden ingebouwd om onderlinge kortsluitingen te voorkomen en dit zal verzekerd worden door een afzonderlijk bedieningspaneel in het tuinchalet.

Ook komt er een extra mogelijkheid om één trein te laten rijden over 4 omlopen na mekaar, zonder wissels te moeten schakelen.
Dit is speciaal bedoeld om tussendoor een trein te laten rijden, zonder noodzakelijke tussen van een bedienaar, maar die toch bijna overal rijdt, wat toch mooi is om zien.
Via het bijkomende bedieningspaneel wordt het dus ook mogelijk van deze trein op alle omlopen waar hij rijdt door slechts één transfo of voeding te bedienen, dus is er geen enkel gevaar voor kortsluitingen onderling.
Later kan er nog een tweede trein aan toegevoegd worden, maar dat vraagt dan ook extra sein-beveiliging om aanrijdingen te voorkomen.
De 5de omloop, in Deel I, kan er ook nog bijkomen, maar dan alleen voor kleinere treinen, daar hier te korte bochten zijn aangelegd, die niet door grote treinen met langere wagens kunnen genomen worden.
De 6de omloop is met tandrad, in Deel I, dus niet toegankelijk voor andere treinen.

Er wordt ook nog een signalisatie voorzien met lichtseinen, maar hier ben ik nog aan het testen om een systeem toe te passen voor het bedienen van de seinen door elke trein op de omloop zonder dat er aan de treinen zelf "GEEN" extra contact of magneet moet worden bevestigd, zodat ook eventuele gastrijders, zonder problemen of aanpassingen, kunnen deelnemen en de seinen automatisch bedienen zoals het hoort.

Dit zijn dan de volgende plannen, die mogelijks dit jaar ( 2021 ) al een uitvoering krijgen, maar zeker volgend jaar ( 2022 ) moeten klaar zijn, daar er in September   ( 2022 ) nogmaals een volledig Opendeur-Weekend wordt gepland.

Wordt vervolgd !

 

Voor de liefhebbers : - Even terug in de tijd " het begin van Minidom"

Dankzij "Corona" geen bezoek mogelijk in 2020 en 2021 :

Dan maar even terug in de tijd, dan krijgen kijkers of bezoekers toch wat gelegenheid tot ontspanning.
Zo begon het allemaal in mijn achtertuin, Mei 1997 :

Een terrein van 6 bij 8 meter (48 m²) werd afgebakend en er werd al dadelijk een omloop op uitgetekend en een oppervlak dat moest worden uitgegraven voor de aanleg van een "meer" ( in modelbouw-termen, dus geen vijver, haha !!! )


Dochter (17) en Zoon (16 ), direct aan het graven.
De uitgegraven grond wordt gebruikt voor een reliëf aanleg van de omloop.


Hier de put voor het "Meer" en op de achtergrond de voorlopige spoorwegbrug met "L" profielen.


de sporen worden ondersteund met blokken "ytong"


De eerste tunnels van beton-plex- plaat (20mm), na-behandeld met cementspecie.


De noodbrug werd al snel vervangen door een metalen brug,
zelfbouw met Aluminium profielen.
Ook de eerste rotsen met tunnelingang zijn klaar.
Een set met kleine spotjes zorgt al voor de eerste verlichting.


Mijn zoon Gunther bouwt al een eerste kerkje met plaatjes
van witte piepschuim.


Kerkje ziet er keurig uit en op de achtergrond een berg met half open tunnel.


Plan met later toegevoegde gebouwen en details.
De eerste omloop heeft een lengte van ongeveer 50 m en verloopt op 2 niveau's door een heuvel- en bergachtig landschap.
Begonnen met standaard bochten R1 van LGB, die op vele plaatsen al werden aangepast naar R2 en zelfs R3.


Dit was onze eerste begin-set van Playmobil, van mijn zoon Gunther, die elektrisch werd aangedreven met een kleine transformator en al reed op sporen van LGB.


Boven-zicht na ongeveer twee jaar werk.


Ondertussen is er ook al een LGB "crocodil" en een " LCE-treinstel" bijgekomen en een aantal 2-ssige wagentjes.


 De tuinbaan krijgt nu ook de naam :

"Minidom" ( klein domein ) 

Een flinke en snelle start, een groot succes !