Mooie voornemens, maar ..... !!!

Onze hoop en goede voornemens worden al direct voor een groot deel in de vuilbak gekieperd ... !!!
De eerste maanden al geen versoepelingen en plots komen er nu weer andere en nog slechtere varianten uit Groot-Brittanië en Zuid-Afrika.
En nu is dan weer de vraag, of onze inenting ook werkt voor deze varianten, anders beginnen we weer van "nul".


Dit hebben we weer te danken onze lieve medeburgers die zich niet kunnen houden aan de regels en toch willen feesten en reizen.


We zullen alvast nog geen plannen gaan maken voor deze zomer in onze treinentuin, want volgens mij zal dit opnieuw overbodig worden.
Alleen als eenzame sukkelaar zullen we zitten oud worden tussen onze treinen.

Hier enkele beelden van mijn jaarlijks Kerst-tafereel in de woonkamer

Geniet ervan :


   

Beste Wensen voor 2021

Bij wijze van spreken zitten we nu in de Kerst- en Eindejaarsfeesten.

Maar iedereen weet dat dit alles behalve "Feesten" zijn dit jaar.
Een jaar om snel te vergeten, maar dat kan niet zomaar, 
want wij zitten weer in ons kot en onze eigen bubbel, ver weg van alle naaste familie, kinderen en kleinkinderen en nauwe contacten met collega's en vrienden, maar ondertussen passeert de tijd en tal van momenten en gebeurtenissen die je niet zomaar kan vergeten of wissen. Toch moeten we trachten er het beste van te maken, sneller gezegd dan gedaan !

Maar langs deze weg wil ik iedereen, die mijn blog volgt speciaal bedanken en ook ... 

... een "Voorspoedig"en vooral "Gezond" Nieuwe Jaar  2021 wensen.


Laat ons ervan uitgaan dat het alleen maar beter zal worden en hopelijk zo snel mogelijk, zodat onze mooie treinhobby weer tot leven kan komen en we weer samen met volle teugen kunnen genieten in de tuin.

We gaan terug in de tijd, Corona= tijdscapsule !

 Daar gaan we weer !
Ik krijg nu de indruk dat we zo'n 20 of zelfs meer jaren terug gaan in de tijd !

Alleen waren we vroeger wel veel vrijer in ons doen en laten, al waren toen de mogelijkheden wel beperkter.


Op jongere leeftijd en in mijn jeugd was ik ook al gepassioneerd door treinen en modelbouw in het algemeen dus koos ik resoluut voor mijn, bij wijze van spreken, eenzame hobby, op mijn kamer en bij de treintafel.

Contacten leggen met anderen bleef beperkt tot een kleine vriendenkring en een aantal schoolkameraden.
Verdere contacten kon enkel via telefoon, maar ook beperkt want aanvankelijk hadden wij zelf geen telefoon en konden wij enkel terecht bij de naaste buren, maar dan enkel uit noodzaak of in dringende gevallen.

Toch was het altijd prettig dat er bezoek kwam thuis of ik vrienden kon uitnodigen, die dan eens naar mijn treintafel en andere bezigheden en resultaten kwamen kijken of we konden samen ergens naartoe, winkel, beurs of tentoonstelling ( toen nog erg beperkt maar toch ! )

Zelfs dat kan of mag nu niet meer, het blijft bij "alleen" beoefenen van mijn hobby, in ons eigen kot of tuin.

Een triestige bedoening, zo haal je geen eer van je werk, waardoor je ook de moed verliest om verder te doen en de eenzaamheid hier ook de bovenhand neemt.

In deze tijd, nu er op alle mogelijke manieren contacten kunnen worden gelegd en ideeën uitgewisseld maar waar nader of fysiek contact volledig uit den boze is.

Samen werken en genieten is er niet meer bij en er wordt zelfs al gesproken dat we in de toekomst anders zullen moeten gaan leven, gaan ze ons dan alles afnemen.Ik probeer op alle mogelijke manieren om mijn positieve instelling te behouden of weer op te krikken, maar telkens moet ik toegeven dat ik er niet in slaag om weer op mijn vroeger niveau te leven en te werken ( hobbyen ).

Deze toestand zal snel moeten veranderen anders ga ik er een schop in geven en zitten wegkwijnen in een hoekje.
Onze politiekers hebben gemakkelijk praten, zij hebben nog elke dag fysieke contacten, zogezegd op afstand, voor hen gelden die regels blijkbaar niet, zij kunnen toch ook op afstand werken via PC en dergelijke.

...En de media doen hier nog een flinke schep bovenop en spelen het spelletje mee.


Stop ermee ! ... hoog tijd om het over een andere boeg te gooien, onze kostbare tijd vliegt zo voorbij, zelfs van onze naaste familie, kinderen en kleinkinderen kunnen we niet meer ten volle genieten

We zitten in een gevangenis met onmenselijke folterpraktijken ( Concentratiekamp ) en een echte dictatuur, nog strenger dan in de oorlog of onder het Hitler-regime.

Even een evaluatie van de huidige toestand !

Alles bij mekaar bekeken komt er nauwelijks wijziging in de toestand.
Zowel ons klimaat als het corona-circus werken hand in hand samen om ons het leven deftig zuur te maken.
Onze dictatoriale regels zijn nog strenger geworden en door de voortdurende aanpassingen of wijzigingen wordt het steeds moeilijker om er nog een lijn in te trekken.
Nu zijn de lokale besturen ook al op hol geslagen, die dan ook nog eigen regeltjes opleggen, zodat je in principe een ganse studie moet gaan maken, alvorens met je auto een uitstapje te gaan doen en dan vooraf ook al je weg en bestemming te bepalen, anders kom je wel ergens terecht waar weer andere regels gelden die je niet bekend zijn.
Dus is de goesting voor een gewoon uitstapje zonder vooraf bepaald doel, zeker al ver te zoeken en zelfs niet aan te raden.
Het enige wat nu nog telt is regeltjes volgen en krijg je dan toevallig ook nog een politie-controle dan is de kans heel groot dat je ook nog een flinke boete mag betalen, die dan bij ons ook nog heel wat hoger ligt dan in onze buurlanden.
Waarom ?????

Resultaat is dat ik en ook vele anderen hier sterk onder lijden.
Wat kan je nog doen, thuis blijven voor alle zekerheid ?
Voor Minidom waren er nog een ganse reeks uitbreidingen en aanpassingen voorzien, maar aan gezien de kans heel miniem is dat je ze ook nog kan tonen of delen met anderen, heeft dit geen enkele zin meer en is het weggegooid geld en tijdsverspilling.
Ik ga dus enkel nog mijn huidige baan trachten te onderhouden, al heb ik er op dit ogenblik weinig zin in.
Indien deze toestand te lang aanhoudt zou ik zelfs opteren om ermee te stoppen, zeker in de tuin en ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen om mijn resterende tijd hier nog door te brengen.

Dit wordt dan wel een flinke streep door de rekening en een zwarte bladzijde voor ons allen, mijn volgers en ook alle vrienden, kennissen en modeltrein en tuinspoor liefhebbers.
Sorry, maar dit heb ikzelf niet gewild, mijn ideeën en fantasieën gingen nog veel verder gaan, maar hier is gewoon een streep door getrokken.

Met vriendelijke maar sterk depressieve groeten,
Het is maar hoe je het bekijkt !!!

We worden op dit ogenblik flink op de proef gesteld en dan denk ik steeds dat dit niet alleen het "corona-virus" is maar dat er ook een vuil spel wordt gespeeld op wereldvlak, zal ik maar zeggen, een nieuwe vorm van moderne oorlogsvoering en dat zit me geweldig dwars.


Onze geweldige hobby kunnen we nog steeds uitoefenen thuis, maar ik ben alleen tevreden indien ik het ook kan delen met collega's en vrienden dan pas heb ik er voldoening van.
Dit kan nu al bijna een 1/2 jaar niet meer, je zou er depressief van worden.
Ik heb nu gelukkige wel tijdelijk andere bezigheden zodat ik mij kan uitleven op een andere manier, maar dat er in de tuin nog niets is gebeurd, behalve dan het "noodzakelijk" opruimen van onkruid, het snoeien van boompjes en het planten van onze jaarlijkse bloemen, kan ik moeilijk verwerken.
Deze toestand is ondraaglijk, ik stelde me een rustig pensioen-leven wel anders voor.
Ons leven op eigen ritme en naar eigen wensen is nu plots veranderd in een gevangenis-ritme, waar alles wordt opgelegd en verplicht, 24 op 24 en elke dag opnieuw, dus echt plezier valt hier niet te beleven.
Onze "democratie" wordt nu meer een "dictatuur", alles wordt ons opgelegd uit één richting en van één dienst.

Dit moet wel snel veranderen !!!

Mededeling Open-deur-Rijdag :

Beste Tuinspoor-liefhebbers :

Aangezien het corona-virus nog steeds onder ons is en het risico op besmetting nog erg reëel is, zullen wij voorlopig nog geen "Rijdag" vast leggen.

De veiligheidsmaatregelen die moeten in acht genomen worden, kunnen bij ons heel moeilijk worden toegepast, terwijl ook de beleving en het plezier van een bezoek sterk wordt verminderd.
Voor deze Zomer zal er dus geen  "Publieke-Rijdag" meer worden gepland, heel spijtig, maar noodzakelijk voor het welzijn van iedereen.

Corona problemen !


Update :
Dankzij "Corona", nu we toch niet uit ons "Kot" mogen, worden er nu vele werken uitgevoerd, binnen en ook buiten, maar bijna niets heeft verband met de treinen.

De ganse voortuin wordt opgekuist, vele oudere struiken verdwijnen en er komen ook nieuwe "Salix" bomen en een bodem van grind, zodat het geheel in de toekomst veel minder onderhoud zal vragen.

In de achtertuin worden alle grindwegen door en langs Minidom aangevuld en komt er aan de linker kant ook een nieuwe strook van ongeveer 1 meter breedte bij, waar vroeger een dikke rij bomen stond, die nu vervangen zijn door een houten afsluiting met betonnen palen.

Minidom zal nog enkele weken moeten wachten, tot ik daar weer aan de slag kan en alles weer kan in orde brengen, samen met de nieuwe aanpassingen in het sporenplan, zodat de tuin weer klaar is voor eventueel bezoek, al zal dat dan nog wel even moeten wachten vrees ik.
Ik heb hier nog een oude foto gevonden van mijn voortuintje, toen was er nog geen sprake van Minidom in de achtertuin en het was ons eerste tuinbaantje, waar ook ons eerste playmobil treintje heeft rondgereden.
De windmolen had mijn schoonvader mij gegeven, hij had hem zelf gebouwd, maar was niet erg handig en op schaal werken was zeker niet aan hem besteed, vandaar dat de kop van de molen in verhouding veel te groot is.
Echt weerbestendig was hij evenmin, want na ongeveer 2 jaar viel hij al uit mekaar.

Op de achtergrond staan mijn eerste knutselwerken, wel op schaal, een wipbrug en een boerderijtje.


... en nu is het wachten tot de maatregelen versoepelen en we weer afspraken kunnen maken en bezoekers toelaten.

En wat nu ???

Er staat een vreemde, onbekende inbreker voor de deur !
Hij is in staat om alles in korte tijd te verwoesten, letterlijk en figuurlijk !

Het heeft toch een naam gekregen, het "Corona-virus".
Voorlopig is er niets tegen te beginnen, alleen kunnen we maar dubbel voorzichtig zijn dat het bij ons niet binnenkomt.
Dit kan enkel door je af te zonderen van anderen, zodat het virus geen kans krijgt om binnen te dringen.

Ook deze treinen uit mijn treinentuin moeten nu geduldig wachten om weer buiten te komen en zich te tonen aan iedereen die interesse heeft of wil langs komen.


We houden het dus voorlopig maar bij enkele foto's uit onze archieven ...


Ook mooi, maar effectief rijden is toch altijd het leukste !


Een goed gevuld en druk station is gewoon de Max !


Maar dit alles is nog niet voor direct, we moeten geduld oefenen !
Hopelijk kunnen onze nieuwe plantjes en bloemetjes tijdig worden aangekocht en geplaatst, half Mei, maar zelfs dat is nog erg twijfelachtig !


Onze nieuwe formule, met "Opendeur-Rijdagen" zal ook even moeten wachten, we kunnen nog geen "eerste" datum vastleggen of aankondigen.
Normaal zou het eind Juni 2020 worden, maar dat kan nog niet bevestigd worden.
Zodra we licht zien aan het eind van deze donkere "Corona-tunnel" gaan we dit melden en een datum vastleggen.


Houdt jullie vooral heel sterk en gezond en wees erg voorzichtig, want je gezondheid is het belangrijkste in je leven, dus geef dat Corona-virus geen kans.

Minidom 2020 - start van een nieuw seizoen !


Voor 2020 staat er weer veel gepland, maar ... !

Toch is het een start in mineur, waarbij het treingebeuren sterk wordt overschaduwd door allerlei andere gebeurtenissen, zeer belastend en van die aard dat ze een diepe indruk nalaten.
Ook zijn er een aantal neven-activiteiten gepland, die niets met Minidom te maken hebben, maar wel de voorrang moeten krijgen, dus zal het een kwestie zijn van goed plannen en verdelen om alles in de juiste banen te leiden.


Deze moeilijke start moet dus snel worden ingehaald, zodat alles weer terug in de juiste plooi kan vallen.
De grootste spelbreker kan dit jaar weer opnieuw het weer worden, tot hiertoe nog geen Winter gehad, slechts enkele dagen met lichte nachtvorst, van geen betekenis, maar wat wordt de Zomer dan?Deze nieuwe loc uit de Amerikaanse stal, staat klaar om het nieuwe seizoen in te rijden.


Gaan die voorjaarsstormen met extra veel wind hun sporen doortrekken naar de zomer toe, dan zal het moeilijk worden om te rijden en ook om alle aankleding ( huizen en dergelijke ) terug buiten te zetten.


En de Zomer ???
Opnieuw, voor de 3de maal op rij, een lange, abnormaal hete en droge Zomer, dan zal weer alle activiteit in de tuin tot een minimum beperkt worden, zoals trouwens al de twee voorgaande Zomers, waarbij ikzelf enkel mijn toevlucht kon zoeken in huis met de ventilator naast mij.

In dit geval wil ik zelfs overwegen om alle activiteit in de tuin doorlopend tot een minimum te beperken of zelfs geheel stop te zetten.
De extremen van ons klimaat laat een normale werking in open lucht niet meer toe, zeker niet op gevorderde leeftijd waarbij je eigen lichaam je ook al extra beperkingen oplegt.Dat allemaal samen zou wel eens het einde van "Minidom" kunnen betekenen, een scenario dat normaal nog niet in de planning is opgenomen maar door een ganse reeks factoren, onafhankelijk van onze wil, wordt beïnvloed en dus tot een versneld uitdoof-scenario zou kunnen leiden.

Ik hoop van ganser harte dat we dit nog niet voor ogen moeten zien dit jaar, want dat zou voor mij ook een flinke streep trekken onder mijn geliefkoosde hobby ... met alle gevolgen van dien !

Beste Wensen voor 2020 ! ...Belangrijke wijziging Open Deur !
Ik hoop alvast dat iedereen het Nieuwe Jaar 2020 Goed en vooral Gezond kan inzetten.

Een speciaal jaartal ( 2x20 ) waarbij ook speciale nieuwe ideeën naar boven komen, op het eerste zicht niets bijzonders, want dat gebeurd toch elk jaar opnieuw, maar dit keer komt er ook een andere formule of visie voor wat betreft onze "Opendeurs".

In grote lijnen komt het hierop neer :
Het systeem van om de 2 jaar een Opendeur-Weekend te houden wordt afgeschaft en dan vooral om praktische redenen.
Dit vraagt altijd geweldig veel voorbereiding en organisatie en aangezien het succes ( met name de bezoekers ) steeds maar in stijgende lijn gaat, moeten wij ook steeds meer beroep doen op helpers of vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.
Maar ondertussen worden wij ook wat ouder en daar alle voorbereidingen ook veel tijd en werk inhouden, wat bijna allemaal op mijn schouders en dat van mijn echtgenote terecht komt, begint dit een echte sleur en druk te worden, die voor ons niet meer draaglijk is.
Het is altijd mijn bedoeling geweest om van mijn hobby ten volle te genieten, maar het moet gezellig en plezant blijven.
Ik wil ook mijn tuin blijven tonen of open stellen aan iedereen die er interesse voor heeft, maar dat moet ook op een gewone, ontspannende manier kunnen.
Ik krijg ook vele vragen van kleinere groepen, gezinnen of koppels die met hun kinderen of kleinkinderen wel eens willen langs komen en die moet ik dan steeds verwijzen naar een volgende open deur wat dan in vele gevallen lang wachten betekent.

Wel dit alles moet anders kunnen en daarom een nieuwe aanpak !

In grote lijnen gaan we elk jaar enkele " Open Deur Rijdagen" inlassen tijdens de Zomermaanden ,Juni, Juli, Augustus en September.
Wij beperken ons telkens tot één dag, zaterdag of zondag, met openingsuren van bvb. 13.00 tot 18.00 uur.
Eventueel zal er ook nog een Nocturne ( avond met verlichting ) komen in September ( dan is het al vlugger donker ) en die zal dan tot 22.00 uur open blijven.


Dus het zou dus kunnen dat we volgende open deur rijdagen vastleggen voor hetzelfde jaar :

( Telkens op een Zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur )   ........    Laatste weekend van Juni   /  half Juli  /  half Augustus  /   eerste of tweede weekend van September met Nocturne tot 22.00 uur.


Dus zo is er direct meer keuze voor de kandidaat-bezoekers en wordt de organisatie voor ons een flink pak éénvoudiger, dus iedereen tevreden neem ik aan.

Tot zover onze eerste ideeën, voor 2020 moeten we alles nog bekijken en alle details zullen later worden medegedeeld ... wordt vervolgd !