ONGELOFELIJK MAAR TOCH DE WAARHEID !

De andere kant van de medaille, zijn mensen die uitkijken om eens op bezoek te komen, maar de gelegenheid nog niet hadden om op een opendeur langs te komen.
Begrijpelijk dat zo’n weekend niet altijd past voor iedereen of er omstandigheden zijn ( bvb. voor mensen met een handicap ( mentaal of geestelijk ), in een rolstoel, die zich dan niet confortabel voelen of niet kunnen verplaatsen tussen de talrijke bezoekers, want het is bij ons al iedere keer erg druk geweest, dat is een feit.
Vandaar dat wij ook open staan voor dergelijke uitzonderingen en graag even tijd maken om die mensen op een gepaste manier op een ander tijdstip te ontvangen, wel te verstaan, mits duidelijke “Schriftelijke” afspraak via E-mail.Nog een andere categorie, zijn mensen die erg veel interesse tonen en ook veel informatie wensen te krijgen in verband met de treinen, de aanleg van het spoor, de besturing ( Analoog of digitaal ), de opbouw van het landschap, huizen, bruggen, viaducten, enz. … dus van allerlei aard.
Deze nemen dan meestal wel contact op via E-mail en verwachten dan ( … en krijgen dan ook meestal … ) een uitgebreid antwoord van mij met de gevraagde informatie.
Toch is het soms zo uitgebreid en worden er opeenvolgende vragen gesteld, dat ik voorstel, indien ze in de buurt wonen, of wensen langs te komen, dit veel eenvoudiger zou zijn om de informatie door te geven tijdens een goed gesprek en tevens de gelegenheid krijgen om de tuinbaan te bezoeken in alle rust ….. Een voorrecht dat geïnteresseerden toch wel moet aanspreken !
Maar meestal wordt er niet op ingegaan en worden er ook alle mogelijke argumenten aangehaald, zodat het “langskomen” niet mogelijk zou zijn.
Onbegrijpelijk dan van onze kant, wij kunnen niemand verplichten, maar bieden gewoon onze diensten aan, maar dat wordt dan in de wind geslagen.
Mensen die steeds maar “zelf” vragen naar een bezoek, dit dan aangeboden krijgen en het dan nog blijven uitstellen tot het einde van het seizoen en dan uiteindelijk verbaasd zijn dat wij een verdere afspraak moeten weigeren.


Mogen wij dan ook voor iedereen duidelijke taal spreken :
Wij werken het ganse jaar door aan onze tuinbaan en trachten deze elk jaar weer in orde te brengen, door de nodige herstellingen uit te voeren na de Winterperiode, vernieuwingen aan te brengen en trachten ook om regelmatig een opendeur weekend te organiseren (… om de twee jaar in principe! ).
Het is voor ons een “hobby” en dat moet het ook blijven, zodra het een dagelijkse sleur wordt is het plezier eraf en zullen we er ook een mouw moeten aanpassen, door bvb. minder bezoeken en opendeur weekend of zelfs het afschaffen ervan, want wij willen er plezier aan beleven en niet het slachtoffer ervan worden, dan is de pret eraf.
Begrijp ook dat er tijdens de Zomerperiode allerlei attributen bij de baan worden gezet voor aanvulling en verfraaiing, die ook afhankelijk van de weersomstandigheden steeds weer in orde dienen gebracht, om toonbaar te blijven of te blijven werken ( mechanisch en-of elektrisch ).Zelfs bij een gelegenheidsbezoek trachten we alles of zoveel mogelijk in orde te hebben, wat niet altijd zo eenvoudig is.
Dat is “het” grote “nadeel” van een buiten- of tuinbaan, dat er altijd werk is, soms maar kleinigheden maar soms ook belangrijke ingrepen.
Wetende dat wij alles zelf doen, is het ook begrijpelijk dat dit wel tijd en gelegenheid vraagt om dit in goede banen te leiden en er dus ook tijdens de Zomer wordt verder gewerkt en dan het rij- en bezoekersseizoen tijdig moet worden afgesloten om zo nog de gelegenheid te bieden om grotere werken, die het zicht en vooral het rijden van de treinen te veel zouden beïnvloeden, nog te kunnen uitvoeren vooraleer de Winter- of de vriesperiode aanbreekt, of eventueel in het vroege voorjaar, alvorens de tuin weer wordt opengesteld voor bezoekers.
… En naast onze mooie hobby hebben wij ook nog een normaal leven, met vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen, die ook een groot deel van onze tijd vragen, wat toch normaal is.Dus als besluit wensen wij iedereen te danken voor het begrip en blijven ons inzetten om het iedereen naar zijn zin te maken in Minidom.
N.B. : - Iedereen kent wel het spreekwoord : “ Waar een wil is, is een weg !”
               - Dus ben ik ervan overtuigd, dat mensen die “echt” op bezoek willen komen in Minidom,
                  Om welke reden dan ook, hier dan ook tijd voor zullen maken en zich niet steeds gaan verschuilen achter uitvluchten of problemen die in de weg komen of staan.

( … er is zelfs gelegenheid voor bezoek, in principe van begin Juni tot eind September, bijna alle dagen van de week en het weekend, elke namiddag en zelfs ’s avonds, dus dit kan geen probleem geven.)

Met vriendelijke groeten,
Het Minidom-Team

N.B. : Opgelet voor volgend jaar ( 2017 ) want dan zullen er grote beperkingen worden voorzien, naar aanleiding van de voorbereidingen van de Opendeur in September, tevens 20 jarig bestaan van Minidom.