OPENDEUR 2011 - Een Enorm succes !!!

Ons 2de Opendeur Weekend was weer een groot succes en we mogen zonder meer zeggen dat het aantal bezoekers nog heel wat talrijker was dan 2 jaar geleden.
In 2009 zijn er naar schatting 600 à 700 bezoekers geweest, maar dit jaar ( 2011 ) hebben we de kaap van 1000 zonder twijfel overschreden.
Het was een komen en gaan, zonder ophouden en ook de zaterdagavond was er extra veel belangstelling voor Minidom met aangepaste verlichting.

Langs deze weg wil ik dan ook onze bezoekers nogmaals danken voor hun bezoek en hopelijk hebben ze er allemaal van genoten, zoals wij !

Al onze medewerkers, buren, familie en vrienden en zeker niet te vergeten onze Forumleden, die zich allemaal voor 200 % hebben ingezet tot het welslagen van dit evennement, willen wij ook nogmaals van harte danken !
Ook de catering heeft zich in vele bochten moeten wringen om alles vlot te laten verlopen want op bepaalde momenten was het zo druk, dat even "stressen" wel onvermijdelijk was.

Tussendoor vonden de forumleden toch even de tijd ( op een rustig moment ... heel zeldzaam dat weekend ) om even samen te zitten voor een gezellige babbel.

Jean-Luc, Christian en zoon Elliot ( zit even weggestoken achter vader Christian ), die op zaterdag de meeste touwtjes in handen hadden, van alles wat op de baan rondreed.


Marie-Noëlle ( Links ) en Ingrid, onze onvermoeibare drank-bevoorraders ...Tot zover een eerste kort verslag van dit bijzonder mooie weekend ... maar het wordt vervolgd, even geduld graag !