Het is al een tijdje stil op deze Blog !

Inderdaad, ik heb jullie een beetje verwaarloosd, bij wijze van spreken.
Maar dit was in zekere zin wel met "opzet" gedaan.
Minidom werd sinds het 1ste Opendeur Weekend, vorig jaar September 2009, door vele bezoekers bekeken en ontdekt.
Velen hebben nu ook het adres van mijn blog, en volgen dit wel regelmatig, waarvoor mijn oprechte dank.
Toch wil ik er steeds een element "verrassing" inbouwen, dat is altijd meegenomen.

Wees gerust, er wordt nog flink gewerkt in Minidom en nu dat de winter weer zijn intrede gaat doen, ligt de tuin er stil en droevig bij, grauw en groen, niet erg aantrekkelijk, maar daar is weinig aan te veranderen, dat is de natuur nu éénmaal.
Er wordt dus nu meer binnenwerk gedaan en voorbereidingen die in de Lente, zodra het weer dit toelaat, buiten worden geplaatst of toegepast.

Ik wil een klein tipje van de sluier oplichten, er wordt nu voornamelijk aan de afwerking en de inkleding gewerkt, m.a.w. er komen nog meer gebouwen, zelfs een volledig dorp, enkele viaducten en bruggen, die maar als "voorlopig" werden geplaatst, krijgen nu een verfijnde of definitieve afwerking.
Zo komt er een volledig nieuwe boogbrug, over de waterval, een brug van 6 meter lengte met een nieuwe aangepaste viaductbrug in de bocht van 270 graden, naast het tuinchalet.

De komende maanden zullen er een aantal foto's worden gemaakt van de nieuwe ontwikkelingen, waarvan er dan ook enkele op dit blog zullen verschijnen.

Dus iedereen nog even geduld ... uw geduld zal beloond worden !