Minidom is veranderd !!!

Zoals reeds was gezegd, werden er geen foto's meer geplaatst tijdens de voorbereidingen van onze opendeur, dit om het aspect "verrassing" wat in de hand te werken.
Ondertussen is de opendeur reeds enkele weken achter de rug, waarover later meer.

Dus kunnen we nu weer vrijuit nieuwe reportages en foto's, zeker voor de mensen die niet zelf konden komen kijken ... zij hebben inderdaad wat gemist, al zeg ik het zelf !

De maanden juli en augustus werd er duchtig gewerkt in Minidom, er werden nog een aantal zaken verder afgewerkt en er kwamen ook een aantal nieuwe elementen bij, kortom er is heel veel veranderd op die toch wel korte tijdspanne.

Eerst en vooral werd er nog een extra spoor bijgelegd, rond het oude Deel I, zodat de grote en lange treinen ook een verbinding konden verzekeren met de lokale treinen van Deel I.

Hier ligt het nieuwe spoor al ( rechts ) ... verloopt in een zachte helling, naast het lokaal spoor ( links ) ...

Ook aan de kant van het tuinchalet, wordt het extra spoor gelegd, dat rechtstreeks aansluiting moet geven met de oversteek naar Deel II ( het wissel wordt dan weggenomen ) ...


In de rotspartij op de hoek wordt nu ook een extra opening gemaakt, waar dus de nieuwe tunnel zal komen ...


... en zo ziet de tunnelingang eruit, na afwerking ...

Vervolgens gaan we aan de slag in Deel II, daar moet nog een zeer groot project afgewerkt worden, een idee dat bij mij al speelde, toen ik nog maar met de plannen bezig was van dit nieuwe deel, dat was in 2004, al een tijdje geleden dus.
Eindelijk zal de lang verwachtte wandelbrug met trap aangelegd worden en zal ook die grote bouwput in het midden worden afgewerkt ...
Alles wordt nu in gereedheid gebracht, de put wordt weer uitgediept, want die was ondertussen al terug wat dichtgeslipt met de regen ...

De brug en trap komen dus hier, tussen de grote boogbrug en de viaduct ...

Ondertussen werd er al druk gewerkt in het atelier van mijn zoon Gunther, want hij zou de volledige bouw op zich nemen.
Een bijkomende moeilijkheid was wel dat Gunther alles bouwde bij hem thuis en dus moest zorgen dat de ganse constructie naar Minidom kon vervoerd worden en ook ter plaatse moest passen in de aangelegde bouwput.
Gunther bouwde daarom de hellingen van de put na met euro-paletten, zodat hij daarop kon verderwerken ...
Alles werd in drie delen vervoerd naar Minidom op een grote aanhangwagen ...

Het resultaat was gewoon verbluffend, alles kwam netjes op zijn plaats en paste perfect, chapeau voor de bouwer ...
Hier wordt het eerste deel, de brug, op zijn plaats gezet ...
... dan komt de overloop ( beneden in de put ) en de verbindingstrap erbij ...
Bij de plaatsing hadden we gelukkig ook extra hulp gekregen van mijn vriend Wim Waleboer van Breskens ( NL ), die extra kracht was wel noodzakelijk voor deze karwei ...
... bedankt Wim !
In de late namiddag was de wandelbrug volledig klaar, een buitengewoon resultaat ...
... op de brug krijg je een algemeen overzicht, een luchtopname, van Minidom ...
... dan daal je af tot een meter onder "nul" niveau en sta je tussen viaduct en boogbrug, een soort kikker-perspectief, de treinen rijden dan aan je neus voorbij ...
... vervolgens nog enkele trappen terug naar boven, en dan kom je op een uitzichtpunt (pleintje)
en sta je midden tussen de nieuwe omloop van Deel II ...
... en daar werd dus ook op "geklonken" ... weer een groot werk dat klaar is ...


... bedankt Gunther, voor alles !
( en ook bedankt Marion, mijn schoondochter, die zag hoe Gunther zijn verbouwingswerken aan zijn woning opzij zette en eerst deze brug maakte, want die moest klaar zijn tegen de opendeur )